La visita al present portal no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació personal. En cas que l’usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest portal web s’utilitzaran d’acord amb allò previst al Reglament General de Protecció de dades RGPD (UE) 2016/679 del Parlament Europeu del Consell de 27 d’abril del 2016.

Enric Gil Qi Gong es responsable de la recollida i es conservaran en les instal·lacions/oficines de la companyia, on s’apliquen les mesures tècniques necessàries per al correcte tractament de les dades de caràcter personal.

Els principis aplicats per al tractament de dades personals

A continuació es detallaran els principis aplicats per Enric Gil Qi Gong i per qualsevol persona de la seva plantilla que tingui accés a les dades. Les dades de caràcter personal seran sempre:

Tipus de dades personals tractats i finalitat

Recopilem informació vostra durant el procés d’inscripció, així com algunes activitats bàsiques, com ara les dates en què feu compres, el vostre inici de sessió al lloc o quan cancel·leu, atureu o repreneu les vostres subscripcions amb Enric Gil Qi Gong.

A Enric Gil Qi Gong s’hauran de proporcionar algunes dades personals que hauran de ser veritables, exactes i completes i mantenir-se actualitzades. El registre de dades mitjançant la utilització del formulari és obligatori, almenys aquells marcats com a tals, i implicarà que ha estat informat i que ha prestat el seu consentiment al contingut de la present política de privacitat. La falta d’aportació d’aquests, o el subministrament de dades incorrectes, impossibilitarà que puguem gestionar correctament les sol·licituds efectuades.

Tipologia de dades personals que recollim en el nostre Lloc web:

Per l’enviament de butlletins informatius sobre Enric Gil Qi Gong es poden emmagatzemar les dades:
Nom, cognoms i correu electrònic.

Aquestes dades personals s’emmagatzemen en les nostres bases de dades per a la gestió de les relacions comercials, i s’usaran per a l’enviament de butlletins informatius sobre Enric Gil Qi Gong, els seus serveis i productes rellevants per als seus interessos.

Sempre es proporcionarà l’opció de cancel·lar i/o eliminar-se de les bases de dades amb cada comunicació electrònica que rebi de nosaltres.

Qualsevol usuari subscrit a algun dels cursos d’Enric Gil Qi Gong informarà de les dades:

Nom d’usuari, nom, cognoms, correu electrònic.

Aquestes dades personals s’emmagatzemen en les nostres bases de dades per a la gestió de les relacions comercials i s’usaran per a completar qualsevol sol·licitud electrònica de serveis i productes a través del nostre Lloc web. En qualsevol moment pot modificar la seva informació o preferències o proporcionar detalls addicionals.

No utilitzarem les seves dades personals per a prendre decisions automatitzades que afectin o creïn perfils diferents dels descrits anteriorment. En qualsevol cas, si existís un tractament posterior de les dades la finalitat de les quals sigui diferent a aquella per a la qual inicialment es van recollir l’informarem sobre tots els aspectes rellevants a aquesta altra fi abans de conducta a aquest tractament ulterior.

Termini de conservació de les dades personals

Mentre duri el contracte de subscripció d’un usuari les dades personals seran tractades per Enric Gil Qi Gong i, en qualsevol cas, durant el termini de temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades. Quan les dades hagin de conservar-se complint terminis de prescripció indicats en la normativa aplicable, seran bloquejats i llocs únicament a la disposició de les autoritats competents, i seran eliminats una vegada finalitzat aquest termini. En el cas de comunicacions comercials, les dades seran conservades mentre vostè no s’oposi a rebre aquesta informació.

En general, Enric Gil Qi Gong només conserva les dades fins a cinc anys després de la finalització de la relació contractual.

Legitimació per a tractar dades personals

Les següents bases jurídiques de legitimació apliquen per a tractar les seves dades personals:

Altres destinataris de les dades personals

Les dades personals de l’Usuari podran ser cedits/comunicats als següents destinataris:

Compartim informació anònima amb Google Analytics, per analitzar la navegació i donar un millor servei a la web.

Proveïdors que presten serveis a Enric Gil Qi Gong, com és la gestió del hosting per part de CDMON. Els proveïdors de serveis estan autoritzats a utilitzar la informació només en la mesura en què sigui necessari per a realitzar i prestar els serveis per als quals van ser contractats i amb subjecció als termes establerts en aquesta Política de Privacitat.

En tot cas, aquells tercers amb els quals es comparteixin determinades dades de caràcter personal hauran acreditat amb caràcter previ l’adopció de mesures tècniques i organitzatives adequades per a la correcta protecció dels mateixos d’acord amb el RGPD.

Alhora, ens comprometem a mai utilitzar les seves dades personals per a finalitats diferents als determinats en aquesta política de privacitat, ni cedir-los de manera il·legítima a tercers.

Quins drets teniu sobre les vostres dades

Si teniu un compte en aquest lloc web, podeu demanar que us enviem un fitxer d’exportació de les vostres dades personals, incloent-hi totes les dades que ens hàgeu proporcionat. També podeu demanar que esborrem qualsevol dada personal vostra que tinguem. Això no inclou les dades que estiguem obligats a conservar amb propòsits administratius, legals o de seguretat.

Dret a retirar el consentiment

Si el Client ha prestat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals, aquest té dret a retirar-lo totalment o parcialment. Per a retirar el seu consentiment, segueixi els enllaços d’exclusió indicats en totes les comunicacions comercials que se li enviïn o posi’s en contacte amb nosaltres mitjançant el nostre formulari de contacte en aquesta web o a través de correu electrònic.

Una vegada que hàgim rebut la notificació que ha retirat el seu consentiment, ja no processarem la seva informació per a les finalitats als quals va autoritzar originalment, tret que existeixin motius legítims convincents per a un processament posterior que anul·li els seus interessos, drets i llibertats o per a l’establiment, exercici o defensa de reclams legals. La retirada del consentiment per a rebre comunicacions comercials no afectarà el processament de les dades personals per a la prestació dels nostres serveis.

Aplicació de les mesures de seguretat

Garantim que mantenim els nivells de seguretat per a la protecció de dades personals que ens facilita a través del Lloc web conforme a la normativa vigent, i que s’han establert i apliquen totes les mesures tècniques i organitzatives corresponents per a evitar la pèrdua, destrucció o mal accidental, malament ús, alteració i tractament no autoritzat o il·lícit de les dades facilitades pels Usuaris.

Galetes

Si teniu un compte i inicieu sessió en aquesta pàgina web, es definirà una galeta temporal per determinar si el navegador accepta galetes. Aquesta galeta no conté dades personals i es descartarà quan tanqueu el navegador. Això és per la vostra comoditat perquè no hàgeu d’emplenar les dades de nou.

Quan inicieu sessió, també es configuraran diverses galetes per desar la informació d’inici de sessió i les opcions de visualització de la pantalla. Les galetes d’inici de sessió duren dos dies, i les galetes de les opcions de pantalla duren un any. Si seleccioneu “Recordeu-me”, l’inici de sessió persistirà durant dues setmanes. Si finalitzeu la sessió, les galetes d’inici de sessió seran suprimides.

Quant de temps conservem les vostres dades

Per als usuaris que es registren en la web (si hi ha), emmagatzemem la informació personal que proporcionen al seu perfil d’usuari. Tots els usuaris poden veure, editar o suprimir la seva informació personal en qualsevol moment (excepte que no poden canviar el seu nom d’usuari). Els administradors de la pàgina web poden també editar aquesta informació. Emmagatzemem informació vostra mentre existeixi el vostre compte.

Què recopilem i emmagatzemem

Quan us subscriviu amb Enric Gil Qi Gong, us demanarem que proporcioneu una adreça de correu electrònic. Utilitzarem aquesta informació amb finalitats, com ara:

Pagaments

Acceptem pagaments mitjançant Stripe. Quan processeu els pagaments, algunes de les vostres dades es transmetran a Stripe, inclosa la informació necessària per processar o donar suport al pagament, com ara el total de la compra i la informació de facturació.

Consulteu la política de privadesa de Stripe per obtenir més informació.

Contacte amb Enric Gil Qi Gong

Per qualsevol dubte, comentari o reclamació sobre l’ús de les seves dades personals, l’Usuari pot contactar el servei d’atenció al client d’Enric Gil Qi Gong per correu electrònic a info@enricgil.cat